ראשי מדד השלום - ארכיון תרשימים קישורים ניוזלטר- ארכיון צרו קשר ENGLISH
ראשי -> ניוזלטר

ניוזלטר

Send to
Subsctibe to mailing list
Unsubsctibe to mailing list
Contact Us
שלח לחבר
הצטרפות לרשימת התפוצה
הסרה מרשימת התפוצה
צור קשר
Graph of the Month:
n terms of Israel’s interests, is it better that Assad’s regime falls and the rebels seize power or that his regime survives and defeats the rebels? (Percentage of the Jewish public)

תרשים החודש:
מבחינת האינטרסים של ישראל, האם טוב יותר שמשטרו של אסד ייפול והמורדים יתפסו את השלטון או שמשטרו של אסד ישרוד ויביס את המורדים? (% ציבור יהודי)

The Peace Index: May 2013 מדד השלום: מאי 2013

The May Index
Data File
The Peace Index Home Page

מדד חודש מאי
קובץ הנתונים
לאתר מדד השלום
תרשימים | ניוזלטר- ארכיון | צרו קשר | תנאי שימוש
קישורים |
  © 2010 כל הזכויות שמורות