ראשי מדד השלום - ארכיון תרשימים קישורים ניוזלטר- ארכיון צרו קשר ENGLISH
ראשי --> -->
מדד השלום לחודש
ינואר
 שנת 
2018
תאריכי סקר: 30/01/2018 - 31/01/2018    |    תאריך פרסום: 07/02/2018

ניווט מהיר בדף


פרופ' אפרים יער ופרופ' תמר הרמן


במרכז טור מדד חודש ינואר עומדים שני נושאי פנים, סביבם נסוב השיח הציבורי מזה מספר שבועות: סוגיית מבקשי המקלט ושאלת פתיחת עסקים ושירותים בשבת בהקשר הרחב יותר של הוויכוח העקרוני על מקומה של הדת בחברה ובמדינה, ונושא חיצוני אחד- יחסו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לישראל ולפלסטינים והצהרותיו בעניין ירושלים.


מבקשי המקלט: על רקע הוויכוח הציבורי הנוקב והלחצים הסותרים שמפעילים מגזרים וקבוצות מקצועיות ואחרות בעד ונגד גירוש מבקשי המקלט מישראל, שאלנו את המרואיינים לדעתם על הטענה כי ישראל, כמדינת העם היהודי, שלאורך ההיסטוריה סבל מאלימות ורדיפות וחיפש מקלט בארצות שונות, צריכה לגלות יותר נדיבות מעמים אחרים ולאפשר למבקשי המקלט להישאר בארץ. הדעה שהשתקפה בתשובות המרואיינים היהודים לשאלה זו הייתה נחרצת למדי: רוב (60%) לא הסכימו עם טענה זו. פילוח התשובות לשאלה זו לפי מחנה פוליטי העלה הבדלים גדולים בין הימין, שם רק כרבע מהמשיבים הסכימו לטענה, המרכז, בו כ 42% הסכימו עמה, והשמאל בו רוב גדול (78%) הסכימו כי לישראל כמדינת העם היהודי שנרדף היסטורית יש מחויבות גבוהה יותר כלפי מבקשי מקלט. כפי שמראה התרשים שלהלן, בשאלה זו אין הדרגתיות שיטתית בין הקבוצות השונות על רצף הדתיות. המסורתיים הדתיים הם הדוחים את הטענה בשיעור הגבוה ביותר מכל שאר הקבוצות. בקרב הערבים רוב (58%) הסכימו עם טענת האחריות המיוחדת של ישראל, אולי משום שבמקום תודעתי זה או אחר הם עושים קישור בין האחריות המוסרית של ישראל כלפי מבקשי המקלט לבין אחריותה, הגדולה כמובן עוד יותר, בנושא הפליטים הפלסטינים.

ברוח דומה ונחרצת אף יותר, מעל שני שלישים (69%) מהציבור היהודי מצדדים בהחלטת הממשלה שמבקשי המקלט מאריתריאה וסודן יהיו חייבים לעזוב את הארץ בזמן הקרוב, גם על בסיס הודעת הממשלה שהיא הגיעה להסכמים עם מדינות באפריקה שיקלטו אותם. מירב התמיכה בהחלטת הממשלה מתרכז בימין שם מדובר ברוב גדול (78%). לעומת זאת במרכז ובשמאל רק מיעוט תומך בהחלטה (בהתאמה 35% ו-26%). במילים אחרות, רוב הציבור היהודי, ובעיקר הימין הפוליטי, אינו נוהה אחר קולות המחאה או גוזר גזרה שווה מההיסטוריה של העם היהודי, אלא מאמץ גישה מרחיקה כלפי מבקשי המקלט. בציבור הערבי כמחצית תומכים בהחלטת הממשלה, שעה ש- 37% מתנגדים לה. את התמיכה כאן בהחלטת הממשלה אפשר אולי להבין על רקע התחרות הכלכלית שמהווים מבקשי המקלט לעובדים ערבים במקצועות מסוימים.


פתיחת עסקים בשבת: על רקע המאבקים הנמשכים בנושא אופי השבת בישראל והמהלך של שר הפנים דרעי להגברת האכיפה ברשויות המקומיות באמצעות "חוק המרכולים", ביקשנו לדעת היכן עומד הציבור היהודי בשאלה זו. הצגנו אפוא למרואיינים רשימה של שבעה סוגי עסקים וביקשנו שיציינו לגבי כל אחד מהם באיזו מידה הם תומכים או מתנגדים שיהיה פתוח בשבת. התשובות שקיבלנו מלמדות כי לגבי ששה מתוך שבעת סוגי העסקים יש רוב בציבור המעדיף שיהיו פתוחים בשבת. בראש סולם התמיכה בפתיחתם בשבת ניצבים בתי הקפה (68.5%) ובתי הקולנוע (68%). אחריהם בפערים קטנים התחבורה הציבורית (64%), המרכולים והמרפאות הפרטיות (61%). לבסוף, רוב קטן יותר גם תומכים בפתיחה בשבת של הסופרמרקטים (56.5%). הגוף היחידי שרוב קטן (52%) מתנגדים לפתיחתו בשבת הוא המוסכים. פילוח של ההעדפות בנושא זה לפי מידת דתיות אפשר לראות בטבלה הבאה, המורה בבירור כי הפער הגדול בהעדפות בנושא זה הוא בין החילונים והמסורתיים הלא דתיים לבין המסורתיים-דתיים, הדתיים והחרדים מן הצד האחר.

שיעור התמיכה בפתיחת עסקים בשבת, חלוקה לפי דתיות (%, תומכים, יהודים)

% חילונים
% מסורתיים לא דתיים
% מסורתיים דתיים % דתיים % חרדים
בתי קפה 97 82 30 18 5
בתי קולנוע 94 78 47 29 5
תחבורה ציבורית 91 76 25 23 2
מרכולים 91 70 24.5 14.5 2
מרפאות פרטיות 67 61 52 29.5 14
סופרמרקטים 89 61 21 5 0
מוסכים 63 51 13 13 2


ממיתים עצמם באוהלה של תורה? ביקשנו לדעת מה עמדת המשיבים לגבי הטענה שלימוד התורה של הצעירים החרדים מגן על ישראל לא פחות מאשר השירות בצבא של הצעירים הלא חרדים. בציבור היהודי הרוב (70%) אינו מסכים לטענה . פילוח לפי דתיות שוב מראה את הפיצול בין מצד אחר חילונים ומסורתיים לא דתיים כאן רק מיעוט מסכימים עם הטענה (בהתאמה 4% ו-8%) לבין מסורתיים דתיים, דתיים וחרדים מן הצד האחר (שיעורי ההסכמה עם הטענה בהתאמה הם: 45%, 54% ו-98%).


חרדים בממשלה: רק מיעוט בציבור היהודי (27%) מעדיף ממשלה בהשתתפות המפלגות החרדיות, שעה שהרוב (53%) מעדיפים ממשלה בלעדיהן. שוב, ולא במפתיע, מצאנו קשר הדוק לסולם הדתיות. מעוניינים בממשלה עם המפלגות הדתיות בתוכה: 5% מהחילונים, 21% מהמסורתיים לא דתיים, 53% מהמסורתיים-דתיים, 60% מהדתיים ו-81% מהחרדים.


התבטאויות של רבנים נגד גיוס נשים ונגד הרמטכ"ל: רוב בציבור היהודי (61%) תומך בגינוי של שר הביטחון אביגדור ליברמן את דבריהם של הרב הראשי יצחק יוסף והרב שלמה אבינר נגד גיוס נשים. כצפוי ההבדלים לפי דתיות גדולים מאוד: כך בין החילונים 79% תמכו בגינוי של ליברמן, בקרב המסורתיים-לא דתיים – 71.5%, בקרב המסורתיים-דתיים רק 38%, בקרב הדתיים – 30% ובקרב החרדים שיעור כמעט אפסי – 2%. דפוס תשובות דומה התקבל ביחס לגינוי החריף של שר הביטחון את הקריאה של רב העיר צפת להתפטרות הרמטכ"ל אייזנקוט: רוב (57%) בכלל הציבור היהודי תמכו בגינוי. פילוח לפי דתיות העלה התפלגות דומה לזו של התשובות לשאלה הקודמת.


ארה"ב וישראל: רוב גדול בציבור היהודי (70%) סבור שעמדת ארה"ב בעניין הסכסוך הישראלי-פלסטיני והדרכים לפתרונו היא פרו-ישראלית. 16% חושבים שהיא ניטרלית, ומיעוט זניח (4%) בדעה שהיא פרו-פלסטינית. התפלגות זו של התשובות שונה לחלוטין מזו שקיבלנו במדידות בתקופת הנשיא אובמה. למשל במאי 2011 נשאלה שאלה זהה, אז השיבו רק 14% שמדיניות הנשיא דאז הייתה יותר פרו-ישראלית, 31% ענו שהיא יותר פרו-פלסטינית ו 46% שהיא נייטראלית. עם סיום כהונתו של אובמה, בשלהי 2016, 57% מהציבור היהודי בארץ כבר חשבו כי מדיניותו של הנשיא היוצא אובמה היא יותר פרו-פלסטינית. בציבור הערבי יש כמעט תמימות דעים (83%) כי מדיניות טראמפ היא יותר פרו-ישראלית.
העברת שגרירות ארה"ב לירושלים: כשני שלישים בציבור היהודי (65%) סבורים כי מבחינת ישראל מאד או די חשוב שארה"ב תעביר בקרוב את השגרירות שלה לירושלים, כפי שהכריז הנשיא טראמפ. יתר על כן, רוב, אם כי קטן יותר (55%) אף מאמינים כי אמירתו של סגן נשיא ארצות הברית, מייק פנס, בעת נאומו בכנסת, שהשגרירות תעבור לירושלים עד סוף 2019 אכן תתממש.


תרומת נתניהו לשיפור מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית: מחצית מן הציבור היהודי מחזיקים בהערכה שמאמציו של נתניהו תרמו לשיפור במעמדה שעה 43% גורסים ההיפך מכך. התפלגות הדעות שונה כמובן בשלושת המחנות הפוליטיים: בימין רוב של יותר מ60% מחזיקים בהערכה זו, במרכז כשליש ובשמאל רק כ -15%.


מדד המשא ומתן - 42.0 (יהודים 41.4)

תרשים החודש: "ישראל, כמדינת העם היהודי שלאורך ההיסטוריה סבל מאלימות ורדיפות וחיפש מקלט בארצות שונות, צריכה לגלות יותר נדיבות מעמים אחרים ולאפשר למבקשי המקלט להישאר בארץ" (%, מסכימים, יהודים, לפי דתיות)
תרשים החודש: "ישראל, כמדינת העם היהודי שלאורך ההיסטוריה סבל מאלימות ורדיפות וחיפש מקלט בארצות שונות, צריכה לגלות יותר נדיבות מעמים אחרים ולאפשר למבקשי המקלט להישאר בארץ" (%, מסכימים, יהודים, לפי דתיות)מדד השלום נערך בחסות תכנית אוונס לגישור ופתרון סכסוכים (אוניברסיטת תל אביב) ומרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות של המכון הישראלי לדמוקרטיה. הסקר נערך בטלפון ובאינטרנט על ידי מכון המחקר "מדגם" בתאריכים 30-31 בינואר 2018, בקרב 600 מרואיינים, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם - 4.1%± ברמת בטחון של 95%. ניתוחים סטטיסטיים: גב' יסמין אלקלעי. http://www.peaceindex.org
קבצים להורדה

  click click קובץ הנתונים
  click click טור המדד
 

חיפוש ממוקד
קבצים להורדה

  click click קובץ הנתונים
  click click טור המדד
 


הצטרפות לניוזלטר
רוצים להשאר מעודכנים?
אנא מלאו את הפרטים הבאים
תרשימים | ניוזלטר- ארכיון | צרו קשר | תנאי שימוש
קישורים |
  © 2010 כל הזכויות שמורות