ראשי מדד השלום - ארכיון תרשימים קישורים ניוזלטר- ארכיון צרו קשר ENGLISH
ראשי --> -->
אוגוסט
מדד השלום לחודש
אוגוסט
 שנת 
2013
תאריכי סקר: 27/08/2013 - 28/08/2013    |    תאריך פרסום: 03/09/2013

ניווט מהיר בדף

טור המדד

התקיפה בסוריה - הציבור היהודי חלוק בדעתו בשאלה האם סוריה תקיים או לא תקיים את איומה לתקוף את ישראל אם ארה"ב ובעלות בריתה יכו בסוריה בתגובה על השימוש של כוחות אסד בנשק כימי: שיעור מעט גבוה יותר (46%) לוקח ברצינות את האיום הסורי, שעה שאחוז מעט נמוך יותר (41.5%) מחזיק בדעה שסוריה לא תממש את איומה לתקוף את ישראל. התפלגות דעות חד-משמעית יותר מצאנו בשאלה כיצד תשפיע מתקפה על סוריה – אם תתבצע – על מעמדה של ארה"ב כשחקן מרכזי במזרח התיכון: רוב בציבור היהודי (54%) מעריכים כי כתוצאה מכך מעמדה של ארה"ב יתחזק ורק 14% הם בדעה שהוא ייחלש. כחמישית (21%) סבורים שמעמדה של ארה"ב לא ישתנה לכאן או לכאן, והשאר אינם יודעים. התפלגות הדעות בציבור הערבי בשאלת מימוש האיום הסורי גם היא לא חד משמעית, אך הפוכה מזו היהודית – השיעור הגבוה יותר (47%) חושב שסוריה לא תתקוף את ישראל והשיעור הנמוך יותר (40%) מעריך שהיא כן תממש את איומה. לגבי מעמדה של ארה"ב במזרח התיכון אם תתקוף את סוריה, הציבור הערבי חלוק בדעתו, עם יתרון-מה לסבורים כי מהלך כזה יחליש את מעמדה באזור (יחליש – 33.5%, יחזק – 26%, לא ישפיע – 20%, והשאר אינם יודעים).

המצב במצרים - על רקע הדיווח בתקשורת כי ישראל ניסתה להשפיע על ארה"ב ואירופה שימשיכו את הסיוע הכלכלי למצרים, מסתבר שרוב גדול בציבור היהודי (66%) חושבים או בטוחים שהיה זה צעד נכון. עמדה זו עולה בקנה אחד עם הרוב (56%) המעריך שמבחינת ישראל טוב שהצבא המצרי הדיח את הנשיא מורסי. ובאותה רוח, לשאלה כיצד תשפיע הדחת מורסי על יחסי ישראל-מצרים, אמנם התשובה השכיחה( 34.5%) היא שלא תהיה לכך השפעה על היחסים, אך בין הנותרים, שיעור הסבורים כי ההדחה תשפר את היחסים (30%) גבוה כמעט פי שלוש משיעור המעריכים כי כתוצאה מכך היחסים ייפגעו ( 12%). בשאלת הלחץ הישראלי על המשך הסיוע, הדעות בציבור הערבי שונות מאשר בזה היהודי – כאן דווקא המיעוט (36.5%) חושבים שישראל נהגה נכון אם אכן פנתה למדינות המערב כדי שלא יפסיקו את הסיוע למצרים לעומת השיעור הגבוה יותר (42%) המעריכים כי מעשה כזה – אם נעשה כפי שדווח בתקשורת - היה לא נכון. עם זאת, כמו בקרב היהודים, גם בקרב הערבים השיעור הגבוה יותר חושבים כי הפלת מורסי טובה מבחינת ישראל (44%) שעה שהמיעוט (33%) חושבים להיפך. באשר ליחסים העתידיים בין ישראל למצרים, בציבור הערבי הדעה השכיחה היא שהיחסים ישתפרו דווקא בעקבות חילופי השלטון במצרים (35.5%), כאשר הקבוצה השנייה בגודלה (28%) סבורה שהם לא ישתנו בעקבות התהפוכה. רק 14.5% מעריכים כי היחסים יורעו.

ישראל והחלטת האיחוד האירופי - החלטת האיחוד האירופי לפיה ייאסר על כל 28 מדינות האיחוד לשתף פעולה ולתת סיוע כלכלי לגופים ישראליים הפועלים בשטחים, לא התקבלה באדישות: 67% בציבור היהודי מעריכים שההחלטה מסכנת את ישראל מבחינה כלכלית. כשמדובר בהשפעת ההחלטה על מעמדה הבינלאומי של ישראל, הדעות בציבור היהודי חצויות: כמחצית (49%) הם בדעה שההחלטה מצביעה על סכנה משמעותית למעמדה הבינלאומי של ישראל ושיעור דומה (47%) אינם חושבים שההחלטה מצביעה על סכנה כזאת. גם הציבור הערבי, בשיעור דומה לזה היהודי, מעריך כי החלטת האיחוד מסכנת את ישראל מבחינה כלכלית (64%). בשאלת הסכנה למעמד הבינלאומי, גם כאן הדעות חצויות (44% - יש סכנה, 48% אין סכנה).

המשא ומתן עם הפלסטינים - תמונה מורכבת מתקבלת ביחס לעמדות הציבור היהודי ביחס לסיכויים להגיע להסכם שלום על בסיס הנוסחה של שתי מדינות: אמנם רוב קטן (54%) אינו מסכים עם אמירתו של השר נפתלי בנט כי הרעיון של מדינה פלסטינית בשטחי ארץ ישראל – מת, אבל מיעוט גדול (41%) כן מסכימים עמה. יתירה מזו, הציבור חלוק כמעט שווה בשווה בין מי שמסכימים למי שאינם מסכימים עם ראש הממשלה נתניהו, שאמר לאחרונה כי הסכם השלום הוא חיוני, כדי למנוע מצב שישראל תהפוך בעתיד מדינה דו-לאומית, שבה לא יהיה רוב יהודי: 48% הם בדעה שקביעה זו נכונה, שעה ש- 45% סבורים שאינה נכונה. נתונים אלה מחזקים את ממצאינו הקודמים כי אין כיום תמיכה סוחפת ברעיון שתי המדינות וכי ההגיון הבסיסי שביסוד המשא ומתן כי בלא שתי מדינות תיווצר מציאות דו-לאומית אינה מדירה שינה מעיניו של הציבור היהודי בארץ כיום.

הסקפטיות והשניות בעמדותיו של הציבור היהודי ביחס לפתרון הסכסוך מתבטאת גם בתפיסות האמינות של שני שחקנים מרכזיים בנושא – הנשיא הפלסטיני אבו מאזן ונשיא ארה"ב ברק אובמה. כך, רק מיעוט קטן (20%) מאמינים לאמירתו של אבו מאזן כי חתימת הסכם שלום תהיה מבחינת הפלסטינים סוף הסכסוך ההיסטורי בין העמים, שעה שהרוב המכריע 77.5% אינם מאמינים לדבריו אלו. לעומת זאת, 71% מהציבור היהודי בדעה כי בהקשר של החזרה לשולחן המשא ומתן - הנשיא אובמה אכן מחויב להגן על בטחונה של ישראל. בציבור הערבי הרוב (58%) אינם מסכימים עם אמירתו של השר בנט כי פתרון שתי המדינות מת, והשיעור הגבוה יותר, כמעט רוב למעשה (50%), אינם מסכימים עם אמירתו של ראש הממשלה נתניהו כי הסכם שלום הוא חיוני כדי למנוע בעתיד מצב שבו ישראל תהפוך למדינה דו-לאומית. הציבור הערבי חצוי במידת האמונה שלו לדברי אבו מאזן כי חתימת הסכם היא סוף פסוק מבחינת הפלסטינים: השיעור הגבוה יותר (48%) אינו מקבל זאת לעומת 44% המאמינים לדבריו. אולי יש בכך כדי להעיד שהם עצמם, אינם רואים בהסכם שלום את סוף הסכסוך מנקודת המבט הפלסטינית. שיעור אלה בציבור הערבי הסבורים כי הנשיא האמריקני אובמה מחויב לביטחונה של ישראל גבוה במובהק מאשר בציבור היהודי (82%) וייתכן שיש בכך כדי להעיד שלהערכתם הוא אינו "מתווך הוגן".

ציפיות לשנה הבאה – ככלל, הנתונים מצביעים על כך כי הדעה השכיחה בציבור היהודי היא שבכל התחומים שעליהם שאלנו מה שהיה הוא שיהיה (מבחינה צבאית-בטחונית – 46%, מבחינה מדינית-דיפלומטית – 50%, מבחינת צמצום הפערים החברתיים-כלכליים – 40%, מבחינת היציבות הכלכלית של המשק – 39%, מבחינת הביטחון האישי של האזרחים – ,50% ומבחינת מידת ההקשבה של המנהיגים לציבור – 56%). עם זאת, מבין ההערכות שהמצב ישתנה, בשני תחומים – הצבאי-ביטחוני והמדיני-דיפלומטי, שיעור מי שחושבים שהמצב ישתפר גבוה משיעור החושבים שהוא יחמיר (28% לעומת 16% ו-24% לעומת 17%, בהתאמה). תמונה הפוכה, ובהבדלים גדולים יותר, מתקבלת ביחס לפערים החברתיים (14.5% ישתפר ו-38% יחמיר) והיציבות הכלכלית של המשק (19.5% ישתפר ו-32% יחמיר). בשני התחומים הנותרים - הביטחון האישי וההקשבה של המנהיגים לציבור - אין הבדלים משמעותיים בין שיעורי האופטימיות והפסימיות, כלומר מה שהיה הוא שיהיה.
בציבור הערבי התמונה קצת שונה ופסימית יותר: מבחינה צבאית-בטחונית התפלגות הדעות היא כמעט שווה בין מי שסבורים שהמצב יישאר אותו דבר, ישתפר או יחמיר (בהתאמה – 29%, 30%, 27%). מבחינה מדינית-דיפלומטית, הדעה השכיחה היא כי מצבה של ישראל יחמיר (35%, יישאר אותו דבר – 29%, ישתפר – 21%). מבחינת צמצום הפערים החברתיים יש כמעט שוויון בין מי שצופים שהמצב יישאר או יחמיר, כשרק מיעוט קטן מעריך שהוא ישתפר (36%, 36%, 18%). מבחינת יציבות הכלכלה, הדעה הרווחת היא כי המצב יחמיר (43%, לעומת 23% יישאר אותו דבר או ישתפר). מבחינת הביטחון האישי השיעור הגבוה ביותר סבורים שהמצב יחמיר (39%, יישאר אותו דבר - 34%, ישתפר – 16%). ומבחינת הקשב של ההנהגה לציבור – גם כאן התחושה הרווחת היא שהשמיים קודרים (יחמיר – 28.5%, יישאר אותו דבר – 26%, ישתפר – 16.2).
תרשים החודש: מסכים או לא מסכים עם האמירה של השר בנט כי הרעיון של מדינה פלסטינית בשטח ארץ ישראל מת (%)
תרשים החודש: מסכים או לא מסכים עם האמירה של השר בנט כי הרעיון של מדינה פלסטינית בשטח ארץ ישראל מת (%)

מדדי המשא ומתן: מדגם כללי: 48.9; מדגם יהודים: 45.6


מדד השלום נערך בחסות תכנית אוונס לגישור ופתרון סכסוכים (אוניברסיטת תל אביב) ושל המכון הישראלי לדמוקרטיה. הסקר נערך בטלפון על ידי מכון המחקר "מדגם" בתאריכים 27-28 באוגוסט, בקרב 601 מרואיינים, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בגילאי 18 ומעלה. הסקר נערך בשפות עברית, ערבית ורוסית. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם - 4.5%± ברמת בטחון של 95%. עיבודים סטטיסטיים: יסמין אלקלעי.


נסיון
קבצים להורדה

  click click קובץ הנתונים
  click click טור המדד
  click SPSS

חיפוש ממוקד
קבצים להורדה

  click click קובץ הנתונים
  click click טור המדד
  click SPSS


הצטרפות לניוזלטר
רוצים להשאר מעודכנים?
אנא מלאו את הפרטים הבאים
תרשימים | ניוזלטר- ארכיון | צרו קשר | תנאי שימוש
קישורים |
  © 2010 כל הזכויות שמורות