ראשי מדד השלום - ארכיון תרשימים קישורים ניוזלטר- ארכיון צרו קשר ENGLISH
ראשי --> -->
מדד השלום לחודש
יולי
 שנת 
2013
תאריכי סקר: 28/07/2013 - 30/07/2013    |    תאריך פרסום: 06/08/2013

ניווט מהיר בדף

טור המדד

הערכת סיכויי השיחות - הצלחתו של שר החוץ האמריקאי, ג'ון קרי, להביא לפריצת דרך ולשכנע את מקבלי ההחלטות הישראלים והפלסטינים לחזור לשולחן הדיונים על הסכם שלום לא שכנעה את רוב הציבור היהודי בארץ שחידוש המשא ומתן יוביל גם להסכם שלום בין הצדדים: רק כחמישית (18%) מאמינים כי הסיכוי לכך גבוה או גבוה מאוד, שעה שהרוב (80%) מעריכים כי הסיכוי די נמוך או נמוך מאוד. הציבור הערבי הרבה יותר אופטימי, אם כי גם כאן ניכרים ספקות: 47% מעריכים כי הסיכויים גבוהים או גבוהים מאוד לעומת 41% המעריכים אותם נמוכים או נמוכים מאוד. פילוח התשובות לשאלה זו לפי הצבעה לכנסת בבחירות האחרונות מעלה כי רק בקרב מצביעי מרצ בבחירות האחרונות לכנסת יש רוב (65%) המעריכים כי יש סיכוי גבוה או גבוה מאוד שהשיחות ישאו פרי.

כנות הצדדים - הפסימיות הרבה בציבור היהודי ביחס לסיכויי המשא ומתן קשורה אל נכון בדעה הרווחת (64%) שהמנהיגות הפלסטינית אינה רוצה באמת לחזור לשולחן הדיונים. זאת, שעה שביחס לממשלת ישראל דפוס התשובות של ציבור זה הוא הפוך: 63% מעריכים שהיא רוצה בכך באמת. גם בשאלה זו הציבור הערבי יותר אופטימי ביחס לשתי ההנהגות: רוב גדול (85%) בטוחים או חושבים שהמנהיגות הפלסטינית רוצה באמת לחזור למשא ומתן לשלום, ורוב, אם כי קטן יותר (58%) חושבים או בטוחים כך גם לגבי ממשלת ישראל. פילוח לפי הצבעה מעלה כי השיעור הגבוה ביותר המאמינים בכנות ממשלת ישראל מצוי אצל מצביעי יש עתיד (73%). ובאשר לרשות הפלסטינית – רק בקרב מצביעי מרצ יש רוב למאמינים בכנותה בעניין זה (76.5%).

ניהול המשא ומתן על ידי נתניהו - נראה שהציבור היהודי מבחין בין עמדת ממשלת ישראל לבין המוטיבציות של ראש הממשלה: רוב (60%) אמנם סומכים על נתניהו שינהל את המשא ומתן כך שביטחון ישראל יישמר, אולם כאשר השאלה היא האם הוא ינהל את המשא ומתן כך "שעד שכמה שזה תלוי בישראל, ייחתם הסכם שלום", הציבור היהודי נחלק לשני מחנות שווים: 48% סומכים עליו בעניין זה ו- 47% אינם סומכים. הציבור הערבי אינו סומך על נתניהו בשתי התחומים: 63.5% אינם סומכים עליו שינהל את המשא ומתן כך שביטחון ישראל יישמר ו- 59% אינם סומכים עליו שינהל אותו כך שעד כמה שהדבר תלוי בישראל המגעים יובילו לשלום.

נכונות לוויתורים - ממצאי הסקר הנוכחי מורים כי עמדות הציבור היהודי ביחס לתנאי השלום אינן מחזקות, בלשון המעטה, את סיכויי ההצלחה של המשא ומתן. גם במסגרת שהצגנו "ישראל והפלסטינים יגיעו להבנות ולהסכם שלום קבע עם הסדרי ביטחון לישראל, מדינה פלסטינית בלי צבא, ערבויות בינלאומיות, והצהרה של הפלסטינים על סיום הסכסוך", הרוב, בסדרי גודל שונים, אינו מוכן לוותר לפלסטינים באף אחת מארבע הבעיות העומדות בלב הסכסוך. כך 77% מתנגדים להכרה עקרונית של ישראל בזכות השיבה, תוך מתן רשות לשיבה של מספר קטן של פליטים פלסטינים ופיצוי כספי לאחרים, 62.5% מתנגדים לנסיגה לקווי 67 תוך חילופי שטחים, 58% מתנגדים לפינוי התנחלויות למעט הגושים אריאל, מעלה אדומים וגושי ההתיישבות ו-50% מתנגדים להעברת השכונות הערביות בירושלים לרשות הפלסטינית והסדר מיוחד למקומות הקדושים. מבין ארבעת ה"לאווים", ההתנגדות הרבה ביותר היא בנושא זכות השיבה והמועטה ביותר בנושא ירושלים. בציבור הערבי יש רוב (משתנה) לתומכים בוויתורים בכל ארבעת הנושאים, כאשר הרוב הגדול ביותר של התומכים בהכרה עקרונית של ישראל בזכות השיבה ומתן אפשרות למספר מוגבל של פליטים לשוב לתחומיה (82%) והקטן ביותר העברת השכונות הערביות בירושלים לרשות הפלסטינית והסדר מיוחד במקומות הקדושים, אולי משום שחלק מן המשיבים הם ערבים תושבי מזרח ירושלים שאינם מעוניינים לעבור לריבונות הרשות הפלסטינית (55%).

משאל עם – בעבר, מצאנו תמיד רוב בציבור התומכים בקיום של משאל עם בתהליך אשרור הסכם שלום, אם יושג. שאלנו גם הפעם: "והיה ויושג הסכם שלום שיכלול נסיגה משטחי יהודה ושומרון ופינוי יישובים, האם יש צורך לאשר אותו במשאל עם, או שיש להשאיר את ההחלטה בידי הממשלה והכנסת?" רוב ברור בציבור היהודי (62%) החזיקו גם הפעם בדעה שיש לקיים משאל עם אם יושג הסכם. בציבור הערבי שיעור התומכים בקיום משאל עם הוא גבוה עוד יותר - 72%.

מי ישתתף במשאל העם? בשאלה האם כל אזרחי ישראל ללא הבדל, יהודים וערבים, צריכים לקבל זכות הצבעה במשאל, הדעות בקרב היהודים חצויות בין התומכים במתן זכות הצבעה לכולם (46%) לבין שיעור גבוה מעט יותר הסבורים שרק לאזרחים היהודים צריכה להיות זכות זו (49%). למותר לציין כי בקרב הערבים רוב גדול מאוד (88%) סבורים כי זכות ההשתתפות צריכה לכלול את כלל אזרחי ישראל. פילוח על פי ההצבעה בבחירות לכנסת האחרונה מעלה כי רק בקרב מצביעי קדימה, העבודה ומרצ היה רוב לסבורים כי כל אזרחי ישראל ללא הבדל צריכים להשתתף במשאל העם אם יתקיים (בהתאמה 54.5%, 64%, ו- 83%). פילוח התשובות לשאלה זו על פי הגדרה עצמית של דתיות בציבור היהודי העלה הבדלים גדולים מאוד: רק 13% ממי שהגדירו עצמם חרדים מחייבים השתתפות כללית, 33% מהדתיים, 31 מהמסורתיים דתיים, 46% מהמסורתיים הלא דתיים ו 60% מהחילונים.

תוצאות המשאל - הדעה הרווחת בציבור היהודי (58%) היא שגם אם היה נערך כיום משאל עם בקרב כל אזרחי ישראל, יהודים וערבים, לא היה רוב לתומכים בהסכם שלום הכולל נסיגה של ישראל מהשטחים ופינוי יישובים. בציבור הערבי, לעומת זאת, בדיוק כשיעור הזה סבורים כי לו היה נערך משאל כן היה רוב לתומכים בהסכם שלום. הצלבה בין התשובות של המרואיינים היהודים לשאלת תוצאות המשאל לשאלת מי אמור להשתתף בו מראה כי מראה שמבין המעריכים כי יהיה רוב להסכם הרוב (57%) תומכים בהשתתפות כלל אזרחי ישראל,כלומר כולל ערבים, במשאל. לעומת זאת, מבין מי שמעריכים כי לא יהיה רוב להסכם אם ישתתפו בו כלל אזרחי ישראל, רק 40% תומכים בהשתתפות הערבים במשאל.

להצטרף לממשלה או לפרוש ממנה בגלל הכניסה לשיחות השלום - רוב (48%) בציבור היהודי (לעומת 35%) סבורים כי מפלגת העבודה צריכה להצטרף מייד לממשלת נתניהו כדי לתמוך במהלך מבפנים. כך סבורים גם 71% בציבור הערבי. בקרב מצביעי עבודה בבחירות האחרונות 68% סבורים כי עליה להצטרף לממשלה מייד כדי לחזק מבפנים את המאמץ להגיע להסכם שלום. לעומת זאת רק מיעוט בציבור היהודי (33%) חושבים כי מפלגת הבית היהודי בראשות נפתלי בנט צריכה לפרוש מייד מהממשלה כדי לא להשתתף בתהליך שאם יצליח בוודאות יהיה כרוך בפינוי התנחלויות. בקרב הערבים השיעור הגבוה יותר (41%) היו רוצים שהבית היהודי תפרוש מן הממשלה, אבל מן הסתם המוטיבציה העיקרית של התומכים בכך אינה זו המוצגת בשאלה אלא הרצון להחליש את הימין בממשלה. פילוח של תשובותיהם לשאלה זו של מצביעי הבית היהודי מורה על פיצול פנימי בעייתי: 46% הם בעד פרישה לאלתר ואילו 49% מתנגדים לכך.

הבחירות לרבנות הראשית – אמנם בקצב ההתפתחויות בישראל הבחירות הללו נראות כבר "היסטוריה", ובכל זאת מעניין לציין כי לפי תוצאות הסקר כ- 12% בלבד בציבור היהודי סבורים כי הבחירות האחרונות לרבנות הראשית היו "נקיות", 23% מיקמו אותן באמצע בין נקיות למושחתות ואילו הרוב (42%) אפיינו אותן מושחתות (כרבע, שיעור גדול במיוחד בסקרים שלנו, לא ידעו או סרבו להשיב לשאלה). באשר להשפעת הבחירות הללו על מעמד הרבנות הראשית הרי 31% סבורים כי לא תהיה להן השפעה, 27% - שמעמדה ייחלש בעקבות הבחירות ו 19% שמעמדה יתחזק. שוב כרבע לא ידעו או סירבו להשיב.

תרשים החודש: לו היה נערך כיום משאל העם, בקרב כל אזרחי ישראל, יהודים וערבים, האם להערכתך היה או לא היה רוב לתומכים בהסכם שלום עם הפלסטינים? (%) תרשים החודש: לו היה נערך כיום משאל העם, בקרב כל אזרחי ישראל, יהודים וערבים, האם להערכתך היה או לא היה רוב לתומכים בהסכם שלום עם הפלסטינים? (%)

מדדי המשא ומתן: מדגם כללי: 46.4; מדגם יהודים: 42.3


מדד השלום נערך בחסות תכנית אוונס לגישור ופתרון סכסוכים (אוניברסיטת תל אביב) ושל המכון הישראלי לדמוקרטיה. הסקר נערך בטלפון על יד מכון המחקר "מדגם" בין התאריכים ה- 28-30 ביולי 2013, בקרב 602 מרואיינים, מתוכם 502 מרואיינים יהודים ו-100 מרואיינים מהמגזר הערבי. הסקר נערך בשפות עברית, ערבית ורוסית. נערך שיקלול כך שסך המרואיינים יהוו מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בגילאי 18 ומעלה.

קבצים להורדה

  click click קובץ הנתונים
  click click טור המדד
  click SPSS

חיפוש ממוקד
קבצים להורדה

  click click קובץ הנתונים
  click click טור המדד
  click SPSS


הצטרפות לניוזלטר
רוצים להשאר מעודכנים?
אנא מלאו את הפרטים הבאים
תרשימים | ניוזלטר- ארכיון | צרו קשר | תנאי שימוש
קישורים |
  © 2010 כל הזכויות שמורות