ראשי מדד השלום - ארכיון תרשימים קישורים ניוזלטר- ארכיון צרו קשר ENGLISH
ראשי --> -->
אפריל
מדד השלום לחודש
אפריל
 שנת 
2013
תאריכי סקר: 28/04/2013 - 30/04/2013    |    תאריך פרסום: 13/05/2013

ניווט מהיר בדף

טור המדד

סגירת פערים חברתיים-כלכליים לפני הכל. סקר אפריל נערך מעט לפני חשיפת פרטי התקציב השנתי החדש, והוא מצביע על פער גדול בין העדפות הציבור להעדפות הממשלה כפי שהתבטאו בתקציב שהוצג, המתמקד בסגירת הגירעון. הממצאים מלמדים כי לדעת הציבור, הנושא החשוב ביותר בו צריכה הממשלה לטפל הוא סגירת הפערים החברתיים-הכלכליים. כך, 39% מהציבור היהודי דרגו נושא זה במקום הראשון, כאשר במרחק ניכר אחריו מופיעים, לפי סדר יורד, הנושאים הבאים: האיום האיראני (16%), הסדר הציבורי והאלימות (14%), צמצום הגרעון בתקציב המדינה (12%), המו"מ עם הפלסטינים (10%), שילוב החרדים (7%), ושמירת הסביבה (2%). יש לציין, כי פילוח המשיבים לפי קבוצות הכנסה הראה שבכל הקבוצות נושא זה הופיע כראשון בסדר העדיפויות. גם הציבור הערבי שם בראש סדר החשיבות את סגירת הפערים החברתיים (32%), אבל במקום השני מבחינתו ניצבים - באותו שיעור - חידוש המשא ומתן עם הפלסטינים וסגירת הגירעון התקציבי (19%). מכאן בסדר יורד של חשיבות הנושאים הבאים: הסדר הציבורי ומניעת האלימות (16%), האיום האיראני (10%) ושמירת הסביבה (4%).

שר אוצר לא פופולרי. בהקשר זה, מעניין יהיה לראות כיצד ישפיעו הגזרות הטמונות בתקציב החדש על מעמדו בציבור של שר האוצר, יאיר לפיד, שכן עוד לפני פרסום ספר התקציב החדש מצבו לא היה מזהיר: שיעור המרוצים מתפקודו היה קצת למעלה משליש (38%) וגבוה רק מעט משיעור הבלתי מרוצים (31%), שעה שלשאר (כשליש!) לא הייתה דעה בנושא. בציבור הערבי מצבו של יאיר לפיד גרוע יותר: 51% אינם מרוצים מתפקודו, 15% מרוצים ול-33% אין עמדה.

הפלסטינים בשוליים. מבין שאר הנושאים, בולטת החשיבות הנמוכה שהציבור מייחס לקידום המו"מ עם הפלסטינים - רק עשירית מהציבור היהודי רואה בו כנושא הראשון או השני בו צריכה הממשלה לטפל. ממצא זה קשור אל הנכון עם ההערכה הרווחת (70%) כי הסיכויים לחידוש המשא ומתן עם הפלסטינים הם די נמוכים או נמוכים מאוד, כמו גם עם הדעה השכיחה (48%), כי האחריות לאי חידוש המשא ומתן מוטלת בעיקר על הצד הפלסטיני. רק 6.5% מהמשיבים היהודים מטילים את האחריות לכך על הצד הישראלי ואילו 42% בדעה ששני הצדדים אחראים במידה שווה. בציבור הערבי כשליש סבורים כי יש סיכויים גבוהים לחידוש המשא ומתן בעתיד הקרוב לעומת 65% שאין להם ציפייה כזו. שלא במפתיע, העמדות כאן בעניין האחריות לכך הן שונות מאלה של הציבור היהודי: 36% סבורים כי רוב נטל האחריות מוטל על הצד הישראלי, רק 12% חושבים שהפלסטינים הם האחראים העיקריים לאי המשך המשא ומתן ו-50% מטילים את האחריות על שני הצדדים במידה שווה.

הבטחון "על הגובה" הכלכלה "על הפנים". למרות שהאיום האיראני ניצב במקום השני מבחינת הנושאים שהציבור היהודי היה רוצה שהממשלה תתמקד בהם, באופן כללי יותר, נראה שציבור זה אינו מודאג במיוחד מהסכנות הבטחוניות האורבות לפתחה של ישראל. כך, לשאלה "עד כמה אתה מרגיש מוגן כשמדובר בנושא הצבאי-ביטחוני?", השיבו 63% שהם מרגישים מוגנים מאוד או די מוגנים (בציבור הערבי 52% מרגישים מוגנים בטחונית). לעומת זאת, הרגשת היציבות הכלכלית היא רופפת בכלל הציבור הישראלי: רק 38% מהיהודים (%32 מהערבים) ענו שהם מרגישים יציבים מאוד או די יציבים מבחינה כלכלית, שעה ש 27% מהיהודים (37.5% מהערבים) השיבו שמצבם הכלכלי לא כל כך או כלל לא יציב. כשליש בשני הציבורים הציבו עצמם באמצע. כאמור, תמונת מצב זו התקבלה עוד לפני שפורסמה המדיניות הכלכלית החדשה. יש לשער כי תחושת הביטחון הכלכלי של הציבור תרד עוד יותר בעקבות הגזרות הכלכליות הכרוכות במדיניות זו.

יחי "השמיים הפתוחים" הלאה דנקנר. למרות הטענות שהשמיעו חברות התעופה וועדי העובדים לגבי הסכנות הכלכליות והתעסוקתיות הטמונות בפתיחת השמיים, בהתאם להסכמה שהושגה עם האיחוד האירופי, קיימת תמיכה גורפת (77.5%) בציבורים היהודי והערבי כאחד בהחלטת הממשלה להנהיג את מדיניות "השמים הפתוחים" במטרה להוזיל את מחירי הטיסות לישראל וממנה. תמיכה רבה (67% בציבור היהודי ו- 64% בערבי) נמצאה גם בביטול ההסכם של בנק לאומי למחיקת חלק מחובותיו לבנק של נוחי דנקנר. מממצאים אלה ניתן כנראה להסיק שהציבור הישראלי מתנגד לוויתורים לגופים המנצלים את כוחם כדי להגן על האינטרסים הצרים שלהם על חשבון כלל החברה, בין אם המדובר בוועדי עובדים או בטייקונים למיניהם.

נשות הכותל שנויות במחלוקת. נוכח בולטות הנושא אחרונה, בדקנו את עמדות הציבור באשר לזכותן של "נשות הכותל" להתפלל ברחבת הכותל המערבי כמנהגן. הדעות בציבור היהודי חלוקות עם נטייה לתמוך בהן: (48%) מכירים בזכותן (38%) המתנגדים לכך. פילוח של התשובות לפי דתיות (הגדרה עצמית) העלה את התמונה הצפויה: מבין החרדים איש לא תמך בזכותן של נשות הכותל להתפלל כמנהגן, מבין הדתיים – 27.5%, מבין המסורתיים דתיים – 26%, מבין המסורתיים הלא דתיים – 53% ומבין החילונים – 63.5%. כאשר הצגנו בפני המרואיינים את החלטת בית המשפט המחוזי שתפילת נשים ברחבת כותל אינה חורגת ממנהג המקום ואין הצדקה למנוע מהן להתפלל בה, שיעור התומכים בכך שצריך לאפשר להן להתפלל כרצונן עלה ל-56%, שעה ששיעור המתנגדים ירד ל 34%. באופן מתמיה משהו, בשתי השאלות התמיכה בקרב גברים בזכותן של נשות הכותל היתה גבוהה במקצת מתמיכת נשים בזכות זו.

השפעת הפיגוע בבוסטון. בתחום יחסי החוץ, בחנו הפעם כיצד לדעת הציבור היהודי, השפיע הפיגוע שהיה לאחרונה במרתון של בוסטון על עמדות הממשל ועל דעת הקהל בארה"ב ביחס לצרכיה הביטחוניים של ישראל. באשר לממשל, רוב ניכר (67%) סבור שהאירוע לא ישנה לכאן או לכאן, אם כי מבין השאר, רבים יותר (27%) סבורים שלאחר הפיגוע הממשל האמריקני יהיה קשוב יותר לצרכים אלו מאשר אלו המאמינים שהוא יהיה פחות קשוב (2%). כאשר מדובר בדעת הקהל, השפעת האירוע בבוסטון נתפסת על ידי הציבור היהודי בארץ כהרבה יותר חיובית מבחינתה של ישראל: 48.5% מעריכים שהפיגוע יחזק את תמיכת דעת הקהל האמריקנית , 44% חושבים שהוא לא ישפיע לשום כיוון, ו- 3% בדעה שהשפעתו תהיה שלילית. בציבור הערבי ההערכה השכיחה גם כן היא כי הממשל יהיה קשוב לבעיות הבטחוניות של ישראל באותה מידה אחרי הפיגוע כמו לפניו (46%) אבל 44% חושבים כי הפיגוע יגביר את הקשב של הממשל האמריקני לבעיות הבטחוניות של ישראל. קריאת המפה על ידי הציבור הערבי בארץ בנוגע לדעת הקהל האמריקנית היא זהה כמעט לזו של הציבור היהודי. 

תרשים החודש: מבין הנושאים הבאים, מהו הנושא החשוב ביותר שעל ממשלת ישראל החדשה לטפל בו לדעתך?

תרשים החודש: מבין הנושאים הבאים, מהו הנושא החשוב ביותר שעל ממשלת ישראל החדשה לטפל בו לדעתך?

מדדי משא ומתן: כלל המדגם: 48.5; מדגם יהודי: 46.4


מדד השלום נערך בחסות תכנית אוונס לגישור ופתרון סכסוכים (אוניברסיטת תל אביב) ושל המכון הישראלי לדמוקרטיה. הסקר נערך בטלפון על יד מכון המחקר "מדגם" בתאריכים 28-30 באפריל 2013 בקרב 600 מרואיינים, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בגילאי 18 ומעלה. הסקר נערך בשפות עברית ערבית ורוסית. טעות הדגימה המירבית 4.5%± ברמת בטחון של 95% %. עיבודים סטטיסטיים: גב' יסמין אלקלעי.


קבצים להורדה

  click click קובץ הנתונים
  click click טור המדד
  click SPSS

חיפוש ממוקד
קבצים להורדה

  click click קובץ הנתונים
  click click טור המדד
  click SPSS


הצטרפות לניוזלטר
רוצים להשאר מעודכנים?
אנא מלאו את הפרטים הבאים
תרשימים | ניוזלטר- ארכיון | צרו קשר | תנאי שימוש
קישורים |
  © 2010 כל הזכויות שמורות