ראשי מדד השלום - ארכיון תרשימים קישורים ניוזלטר- ארכיון צרו קשר ENGLISH
ראשי --> -->
פברואר
מדד השלום לחודש
פברואר
 שנת 
2013
תאריכי סקר: 11/03/2013 - 14/03/2013    |    תאריך פרסום: 18/03/2013

ניווט מהיר בדף

טור המדד

מדד החודש הוקדש לשני נושאים: סיום תהליך המשא ומתן להרכבת הקואליציה וההיערכות לקראת ביקורו בארץ של נשיא ארה"ב, ברק אובמה.

פוליטיקה חדשה. הרוב הגדול של הציבור היהודי (73%) סבורים שתוצאות הבחירות משקפות שאיפה חזקה לפוליטיקה חדשה ולפוליטיקאים מזן אחר. ניתוח לפי הצבעה בבחירות האחרונות מורה כי רק בקרב מצביעי שס אין רוב ברור למי שסבורים כך, בעוד שמצביעי שאר המפלגות (בראש – מצביעי התנועה – 100%, ומצביעי יש עתיד – 96%) סבורים כי ההצבעה אכן שיקפה רצון בפוליטיקה חדשה. עם זאת מעניין כי רק כמחצית מן העונים בכלל הציבור היהודי (51%) סבורים כי תוצאות הבחירות הושפעו ממחאת קיץ 2011. רוב לסבורים כך יש רק בקרב מצביעי מרצ, יש עתיד, התנועה והעבודה (אין רוב לכך בקרב מצביעי הבית היהודי). הרצון בשינוי בא לידי ביטוי בתמיכה הרחבה (69%) בקואליציה הכוללת כשותפות בכירות את יש עתיד והבית היהודי, ומשאירה בחוץ את המפלגות החרדיות. כאן כצפוי, מתרכזים המתנגדים לקואליציה כזו בקרב מצביעי יהדות התורה ושס, ואילו מצביעי קדימה חצויים בשאלה זו. בשאר המפלגות יש רוב בגדלים שונים בעד קואליציה ללא חרדים בשותפות בכירה של יש עתיד והבית היהודי.

ניהול המשא ומתן הקואליציוני. הציון בציבור היהודי שמקבל נתניהו על ניהול המשא ומתן הקואליציוני נמוך מהציון ששניתן ללפיד ובנט: 48% בלבד סבורים כי נתניהו ניהל את המשא ומתן טוב או טוב מאוד, שעה שהציונים המקבילים של לפיד ובנט הם בהתאמה: 62% ו- 60%. עם זאת יש לציין כי רוב (76%) מצביעי מפלגתו-הוא, הליכוד ביתנו, נתנו לנתניהו ציון טוב או טוב מאוד, והוא קיבל ציונים כאלה גם אצל רוב קטן ממצביעי יש עתיד (51.5%) והבית היהודי (52.5) – מן הסתם משום שהוא העדיף את מפלגותיהם על פני שותפות אחרות. אצל מצביעי שאר המפלגות רק מיעוט נתנו לנתניהו ציון טוב. לפיד קיבל ציון נמוך במיוחד בקרב מצביעי המפלגות החרדיות - יהדות התורה (רק 25% מהם העריכו את ניהול המשא ומתן שלו כטוב) ומצביעי שס (17%). מבין שאר המפלגות השיעור הנמוך ביותר שהעריכו את ניהול המשא ומתן של לפיד כטוב היה בקרב מצביעי ליכוד (48%).תמונה זהה מתקבלת בנוגע לאופן שבו ניהל בנט את המשא ומתן הקואליציוני.

התאמת שרים. לדעת רוב בציבור היהודי (56%) לפיד אינו מתאים לכהן כשר האוצר. מפתיע במיוחד הממצא כי אפילו בקרב מצביעי מפלגתו הוא – יש עתיד – הדעות חלוקות, עם יתרון לשוללים: 50% חושבים שאינו מתאים בהשוואה ל 42% שהוא מתאים. אשר להתאמתה של ציפי לבני לתפקיד המיועד של ניהול המו"מ עם הפלסטינים, הציבור חצוי כמעט באמצע עם נטייה לשלילה : 46% מעריכים כי היא מתאימה לתפקיד ו- 50% - שאינה מתאימה. כאן, בניגוד למקרה של לפיד יש לציין כי בוחריה של לבני עומדים מאחוריה – 96% מהם חושבים שהיא מתאימה להיות המופקדת על ניהול המשא ומתן, מה שמעיד מן הסתם על הסיבה שבגינה הם הצביעו עבורה.

אובמה וישראל. כיום, רוב בציבור היהודי (51%) סבור כי הנשיא אובמה הוא נייטרלי ביחסו לישראל, אם כי חלה עלייה מסוימת, בהשוואה לעבר, בשיעור מי שסבורים כי הוא ידידותי כלפיה (מ-29% באפריל ל-36.5% כיום). שתי המפלגות היחידות שבקרב מצביעיהן יש רוב למעריכים כי אובמה הוא ידידותי לישראל הם מרצ (59%) ועבודה (54%). גם שיעור היהודים--ישראלים הסבורים כי הוא יותר פרו-ישראלי עלה מעט מ 14% ל- 18%, שעה ששיעור המאמינים כי הוא יותר פרו-פלסטיני ירד מ-31% ל-23%. אולם, גם בשאלה זו התשובה השכיחה היום, כבעבר, היא שעמדתו של אובמה כלפי שני הצדדים היא מאוזנת (52.5% כיום לעומת 47% בעבר). בקרב מצביעי הבית היהודי יש שיעור גבוה במיוחד של המעריכים כי אובמה הוא יותר פרו-פלסטיני (46%).

האם ניתן לסמוך על אובמה? שינוי חיובי משמעותי יותר חל במידת האמון שניתן לסמוך על אובמה כי יקפיד לקחת בחשבון את האינטרסים של ישראל וישמור עליהם. בעבר רוב גדול של למעלה משני-שלישים חשבו שלא ניתן לסמוך עליו בעניין זה, ואילו כיום, עדיין 53.5% סבורים שלא ניתן לסמוך עליו אבל 45% כן נותנים בו אימון שיביא בחשבון וישמור על האינטרסים של ישראל. פילוח על פי הצבעה בבחירות האחרונות של התשובות לגבי המידה שבה ניתן לסמוך על אובמה מעלה כי יש הבדלים ניכרים גם בין מפלגות השמאל מרכז, אם כי בכולן הרוב סבורים כי ניתן לסמוך עליו (במרצ - 86%, בעבודה 79%, בתנועה – 72%,בקדימה – 57% וביש עתיד 53%).

ציפיות מן הביקור. בציבור היהודי הרוב (51% לעומת 35%) סבור כי אובמה לא היה מגיע לישראל אם לא היה מוסכם מראש כי לביקור תהיה תוצאה משמעותית כלשהי שתתבטא בהגמשת עמדות הצדדים הישראלי והפלסטיני. שיעור הסבורים כך בקרב מצביעי מרצ הוא גבוה באופן חריג – 73% מעריכים כי זה המצב. אף על פי כן, רוב גדול בציבור היהודי אינו אופטימי באשר לתוצאות הביקור – 62% סבורים כי אין ביכולתו של אובמה להביא לפריצת דרך אמיתית במגעים עם הפלסטינים. מי שהם אופטימיים במיוחד לגבי פוטנציאל השינוי הטמון בביקור הם מצביעי עבודה (74%) ומצביעי קדימה והתנועה (67%). מצביעי מרצ הם סקפטיים – 50%, ואילו מצביעי הבית היהודי ושס ממש אינם מאמינים כי יש לביקור סיכוי לשאת פרי – בהתאמה 22% ו 12%.

האם על ישראל להתגמש? אשר לשאלה האם ישראל צריכה או צריכה לגלות גמישות רבה יותר מזו שהיא מגלה היום כדי לסייע לנשיא אובמה להחזיר את המשא ומתן עם הפלסטינים למסלול, הרי שקיימת חלוקה שווה כמעט בין מי שתומכים בהגמשה כזו (49.5%) לבין המתנגדים לה (48%). כצפוי, התמיכה בהתגמשות גבוהה הרבה יותר בשמאל ובמרכז מאשר בימין החילוני והדתי. בראש התומכים עומדים מצביעי מרצ (91%) ולאחריהם בסדר יורד: קדימה ועבודה – 84%, התנועה – 79%, יש עתיד- 73.5%, הליכוד-ישראל ביתנו – 36%, שס - 28%, הבית היהודי - 18% ויהדות התורה – 14%.

תרשים החודש: אמונה ביכולתו של הנשיא אובמה להביא לפריצת דרך אמיתית במשא ומתן בין הפלסטינים לישראל (%, לפי גיל, ציבור יהודי)
תרשים החודש: אמונה ביכולתו של הנשיא אובמה להביא לפריצת דרך אמיתית במשא ומתן בין הפלסטינים לישראל (%,  לפי גיל, ציבור יהודי)


מדד המשא ומתן: 52.4 (מדגם יהודים: 46.4)


מדד השלום נערך בחסות תכנית אוונס לגישור ופתרון סכסוכים (אוניברסיטת תל אביב) ושל המכון הישראלי לדמוקרטיה. הסקר בוצע בטלפון בתאריכים 11-14 במרץ 2013 על ידי מכון "דחף". השתתפו בו החודש 600 מרואיינים, שהם מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל. טעות המדידה למדגם בגודל זה היא 4.5%. עיבודים סטטיסטיים: גב' יסמין אלקלעי.


Share |

קבצים להורדה

  click click קובץ הנתונים
  click click טור המדד
  click SPSS

חיפוש ממוקד
קבצים להורדה

  click click קובץ הנתונים
  click click טור המדד
  click SPSS


הצטרפות לניוזלטר
רוצים להשאר מעודכנים?
אנא מלאו את הפרטים הבאים
תרשימים | ניוזלטר- ארכיון | צרו קשר | תנאי שימוש
קישורים |
  © 2010 כל הזכויות שמורות