ראשי מדד השלום - ארכיון תרשימים קישורים ניוזלטר- ארכיון צרו קשר ENGLISH
ראשי --> -->
נובמבר
מדד השלום לחודש
נובמבר
 שנת 
2010
תאריכי סקר: 15/11/2010 - 16/11/2010

ניווט מהיר בדף

תקציר הממצאים
תרשים החודש: בעד או נגד הקפאה זמנית בתמורה להטבות אמריקניות?

בעד או נגד "עסקה" עם האמריקנים? 64% מהציבור היהודי (החודש בשל חג הקרבן לא נדגם הציבור הישראלי-ערבי) תומכים בהסדר לפיו ישראל תקפיא את הבנייה בהתנחלויות (חוץ מירושלים) לשלושה חודשים, כדי לאפשר פתיחת מו"מ עם הפלסטינים בתמורה לאספקת מטוסי קרב חדישים והתחייבות להטיל וטו באו"ם נגד החלטות לכפות הסדר על ישראל. 33% מתנגדים לכך. אולם הציבור חצוי כאשר מדובר בהקפאה לטווח ארוך, אפילו בתמורה להתחייבות אמריקנית להפעיל לחץ כבד על איראן כדי למנוע ממנה להגיע לפצצה גרעינית.

האם נכון לבקר את אובמה בעניין איראן? רוב מוחץ (74%) סבורים שנתניהו פעל נכון כשמתח ביקורת פומבית בביקורו בארה"ב על הנשיא אובמה, על כך שאינו עושה מספיק כדי למנוע מאיראן להגיע לפצצה גרעינית.

בנייה בהתנחלויות או הפצצה האיראנית? הציבור חצוי בשאלה האם על ישראל להסכים להקפיא את הבנייה בהתנחלויות לטווח ארוך בתמורה ללחץ אמריקני כבד יותר על איראן: 48% בעד הסכמה וכמספר הזה – נגד.

לתקוף או לא לתקוף באיראן? הציבור חלוק גם בשאלה האם ישראל צריכה לתקוף את מתקני הגרעין באיראן לבדה כדי למנוע מאיראן להתגרען, אם הסנקציות הכלכליות המופעלות נגדה על ידי מדינות המערב לא יועילו ואם מדינות אלה יעדיפו לא להשתמש בכוח: 49.5% סבורים שישראל צריכה לתקוף ו 43% סבורים שאינה צריכה. עם זאת, רוב הציבור (66%) חושב שישראל אינה צריכה להתחשב בהתנגדות אמריקנית לתקיפה במקרה שיוחלט כאן שיש בכך צורך.

עמימות – כן או לא? יש תמימות דעים בציבור (90%) שישראל צריכה לדבוק במדיניות העמימות בנוגע לשאלה האם יש או אין בידה נשק גרעיני. קונסנסוס דומה בהיקפו (84%) יש גם נגד הטענה הנשמעת בעולם שאם מאפשרים לישראל להחזיק בנשק גרעיני, מן הדין לאפשר גם לאיראן להחזיק בנשק כזה, או לחילופין, שרק אם ישראל תתפרק מהנשק הגרעיני אפשר יהיה לתבוע זאת גם מאיראן.

מתי ראוי להשתמש בנשק גרעיני? הציבור מגלה זהירות רבה בנוגע לתנאים שיצדיקו שימוש ישראלי בנשק גרעיני. 82% מתנגדים לשימוש כזה במטרה למנוע פריצת מלחמה קונבנציונאלית, ו-75% מתנגדים להפעלתו לשם הכרעה במלחמה כזו במקרה שכבר החלה. 50% תומכים בשימוש בנשק גרעיני אם תעמוד ישראל בפני תבוסה במלחמה קונבנציונאלית ואילו 42.5% מתנגדים לכך. ואולם התמונה מתהפכת כאשר מדובר בנשק לא קונוונציונלי. במענה למתקפה ביולוגית או כימית רוב (66%) תומכים בהפעלת נשק גרעיני ואילו במענה למתקפה גרעינית, שיעור התמיכה ממריא ל 89%.

ואיך מתפקדת הממשלה? רק ביחס לשני תחומים: בטחון וצמיחה הכלכלית, שיעור הסבורים שמדיניות הממשלה מועילה לאינטרסים הלאומיים של ישראל עולה על שיעור הסבורים שהיא מזיקה, וגם כאן התומכים אינם מהווים רוב. התחומים לגביהם ההערכות הן השליליות ביותר הם: הקטנת הפערים בין עניים ועשירים, יצירת איזון נכון בין הזכויות והחובות של הציבור החרדי והבלתי חרדי ושיפור היחסים בין האזרחים יהודים לערבים.


הממצאים בהרחבה

על רקע חילוקי הדעות העזים בממשלה לגבי ההצעה האמריקנית שישראל תמשיך את הקפאת הבנייה בהתנחלויות (חוץ מירושלים) ל-3 חודשים, כדי לאפשר פתיחת משא ומתן עם הפלסטינים, וזאת בתמורה לאספקת מטוסי קרב חדישים והתחייבות אמריקנית להטיל וטו באו"ם נגד כפיית הסדר כלשהו על ישראל ונכונותו של נתניהו להיענות להצעה בחיוב, בדקנו היכן עומד הציבור בשאלה זו. מתברר כי רוב ברור (64%) תומכים בעמדת נתניהו ורק 33% מתנגדים לה. פילוח על פי הצבעה לכנסת ב- 2009 מעלה כי יש רוב של תומכים בקרב מצביעי עבודה (91%), מרצ (87%), קדימה (81%), ליכוד (61.5%) וישראל ביתנו (51% לעומת 41% מתנגדים) ורוב של מתנגדים בקרב מצביעי האיחוד הלאומי (100%), הבית היהודי (77.8%), שס (76.5%), ויהדות התורה (50% לעומת 41% מתנגדים).

כל זאת כאשר מדובר בשלושה חודשים ובתגמול ניכר, אבל כאשר מדובר בהקפאה לטווח ארוך, אפילו אם התמורה תהיה התחייבות אמריקנית להפעיל לחץ כבד על איראן כדי למנוע ממנה להגיע לפצצה גרעינית, הציבור חצוי ממש: 48% סבורים שישראל צריכה להסכים לכך וכשיעור הזה בדיוק מתנגדים.

ועוד בהקשרים האמריקני והאיראני - רוב מוחץ (74%) סבורים שאפילו על רקע המתיחות המתמשכת בין ירושלים לוושינגטון נתניהו פעל נכון כאשר בנאומו בוועידת הארגונים היהודיים באטלנטה מתח ביקורת על נשיא ארה"ב אובמה על כך שאינו עושה די כדי למנוע מאיראן להגיע ליכולת גרעינית צבאית. רק בקרב מצביעי מרצ יש רוב (68%) הסבורים כי נתניהו שגה במתיחת הביקורת הפומבית על אובמה.

הגישה הזהירה של הציבור בנושא האיראני באה לידי ביטוי בשאלה האם ישראל צריכה להתקיף את איראן בעצמה כדי למנוע ממנה לייצר נשק גרעיני, אם הסנקציות הכלכליות המופעלות נגדה על ידי מדינות המערב לא יועילו ואם אלה יעדיפו לא להשתמש בכוח למניעת התגרענות איראנית. בנסיבות אלה שיעור גבוה אך לא רוב ממש (49.5%) סבורים שישראל צריכה לתקוף בעצמה את איראן, כאשר מיעוט גדול מאוד (43%) סבורים שאינה צריכה לתקוף. פילוח התשובות על פי הגדרה עצמית של המרואיינים כשמאל או ימין מדיני מעלה כי בקרב המזדהים עם הימין יש רוב ברור בעד תקיפה (57% תומכים לעומת 35% מתנגדים) ואולם בקרב המגדירים עצמם מרכז ושמאל מדיני שיעור המתנגדים עולה על שיעור התומכים – במרכז 50% מתנגדים ו-43% תומכים ובשמאל 49% מתנגדים ו 40% תומכים.

עם זאת, כנראה על רקע אי האימון הניכר של הציבור היהודי בישראל בכוונות ממשל אובמה שמצאנו בסקרים קודמים, הרוב (66%) אינם חושבים שההחלטה הישראלית במצב כזה לתקוף או לא לתקוף צריכה להיות תלויה בעמדה האמריקנית, כלומר, סבורים כי על ישראל לתקוף גם אם ארה"ב תתנגד לכך.
ואם בנשק גרעיני עסקינן - על רקע הוויכוח בין המומחים האם ישראל צריכה או אינה צריכה לדבוק במדיניות העמימות המסורתית בשאלה האם יש או אין בידה נשק גרעיני, בדקנו מהי עמדת הציבור בנדון. מתברר כי יש תמימות דעים כללית כמעט (90%) כי מדיניות העמימות צריכה להימשך. קונסנסוס ציבורי דומה בהיקפו (84%) קיים גם נגד הטענה הנשמעת בעולם שאם מאפשרים לישראל להחזיק בנשק גרעיני, מן הדין הוא לאפשר גם לאיראן להחזיק בנשק כזה, או לחילופין, שרק אם ישראל תתפרק מהנשק הגרעיני אפשר יהיה לתבוע זאת גם מאיראן. הסכמה חובקת כל זו מראה כי בשאלות הללו לפחות ברמת הציבור בארץ אין כיום הבדלים משמעותיים בין המגדירים עצמם שמאל למגדירים עצמם ימין.

לצד התמיכה הרחבה של הציבור בזכותה של ישראל להחזיק בנשק גרעיני, הוא מגלה זהירות רבה כאשר מדובר בתנאים המצדיקים את השימוש בו. כך, 82% מתנגדים לשימוש בנשק כזה כדי למנוע פריצת מלחמה קונבנציונאלית, ו-75% מתנגדים להפעלתו לאחר שמלחמה כזאת כבר פרצה כדי להכריע בה. ומה על ישראל לעשות אם היא תעמוד בפני תבוסה במלחמה קונבנציונאלית? במצב זה, 50% תומכים בשימוש בנשק גרעיני ו 42.5% מתנגדים לכך (לשאר אין דעה ברורה). כלומר, גם לנוכח סכנה קיומית, כל עוד מדובר במלחמה קונבנציונאלית, יש מיעוט גדול מאוד המתנגד לשימוש בנשק גרעיני. לעומת זאת כאשר מדובר בהתקפה לא קונבנציונאלית, עמדות הציבור הן חד משמעיות בכיוון ההפוך: במקרה של מתקפה ביולוגית או כימית, 66% תומכים בהפעלת נשק גרעיני, וכאשר מדובר במענה למתקפה גרעינית, שיעורי זה עולה ל- 89%.

בניסיון לעמוד על הערכת הציבור את תפקוד הממשלה הצגנו בפני המרואיינים עשרה תחומים ושאלנו לגבי כל אחד מהם (על פני סולם שבו 1 מציין "מזיקה מאוד" ו- 5 מציינת "תורמת מאוד", כאשר הציון האמצעי 3 פירושו "לא מזיקה ולא תורמת") האם מדיניות הממשלה באותו תחום תורמת או מזיקה לאינטרסים הלאומיים של ישראל. שלא במפתיע, התמונה היא עגומה למדי. רק ביחס לשני תחומים מצבה הביטחוני של ישראל ועידוד הצמיחה הכלכלית שיעור מי שסבורים שמדיניות הממשלה ביחס אליהם יותר מועילה מאשר מזיקה, וגם כאן אין מדובר ברוב ממש הסבורים שהמדיניות מועילה. שלושת התחומים לגביהם ההערכות הן השליליות ביותר הם: הקטנת הפערים בין עניים ועשירים, איזון בין הזכויות והחובות של החרדים והלא-חרדים ושיפור היחסים בין יהודים לערבים. יש לציין כי בממוצע כולל, הכף נוטה לשלילה בקרב מצביעי כל המפלגות, כולל מצביעי ליכוד.

תרשים: ממוצעים של השפעת מדיניות הממשלה על פי נושאים
(ציון ממוצע מעל 3 פירושו שמדיניות הממשלה תורמת לאינטרסים הלאומיים של ישראל וציון מתחת ל-3 פירושו שהיא מזיקה לאינטרסים)

תרשים: ממוצעים של השפעת מדיניות הממשלה על פי נושאים


מדד המו"מ (מדגם יהודים) – 47.2


מדד השלום נערך בחסות תכנית אוונס לגישור ופתרון סכסוכים – אוניברסיטת תל אביב ושל המכון הישראלי לדמוקרטיה. הסקר בוצע בטלפון בימים ב-ג, 15-16 בנובמבר, על ידי מכון "דחף". השתתפו בו החודש 510 מרואיינים שהם מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל. טעות המדידה למדגם בגודל זה היא 4.5%. עיבודים סטטיסטיים: גב' יסמין אלקלעי

קבצים להורדה

  click click קובץ הנתונים
  click click טור המדד
  click SPSS

חיפוש ממוקד
קבצים להורדה

  click click קובץ הנתונים
  click click טור המדד
  click SPSS


הצטרפות לניוזלטר
רוצים להשאר מעודכנים?
אנא מלאו את הפרטים הבאים
תרשימים | ניוזלטר- ארכיון | צרו קשר | תנאי שימוש
קישורים |
  © 2010 כל הזכויות שמורות