ראשי מדד השלום - ארכיון תרשימים קישורים ניוזלטר- ארכיון צרו קשר ENGLISH
ראשי --> -->
דצמבר
מדד השלום לחודש
דצמבר
 שנת 
1994

ניווט מהיר בדף

טור חודש דצמבר 1994

חודש דצמבר לא התאפיין באירועים דרמטיים במיוחד במה שקשור לתהליך השלום בין ישראל למדינות ערב ולפלסטינים. הציבור אמנם צפה בהענקת פרסי נובל לשלום לשושביני הסכם אוסלו, ולהבדיל -בהמון המסתער על חייל המילואים שנקלע לעיבורי רמאללה ובתמונות חיילי צה"ל שנהרגו בלבנון, ובבוקרו של יום הסקר (25.12) אף נעשה ניסיון לפיגוע התאבדות ליד בנייני האומה. ואולם, במושגים ישראלים, דומה שהיה זה חודש "אפור" למדי. לא חלה התקדמות של ממש במגעים עם הפלסטינים, כמו גם עם סוריה, אך גם לא אירעו בו פעולות טרור המוני שתבעו מחיר דמים גבוה.

מהן אפוא עמדות הציבור נוכח מציאות זו? כמחצית (49.2%) מן המרואיינים דיווחו כי הם מאוכזבים או מאוכזבים מאוד מתהליך השלום עם הפלסטינים לעומת כרבע ( 24.5%) מעודדים מהתקדמותו. כך עולה מן הסקר החודשי שביצע מכון המחקר של "מודיעין אזרחי" עבור מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום באוניברסיטת תל אביב. בסקר הטלפוני, השתתפו 501 הפעם מרואיינים, שהם מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל, כולל קיבוצים. טווח הטעות האפשרי למדגם שכזה הוא 4% לערך.

את האכזבה מהתהליך יש כנראה לייחס בראש ובראשונה לתחושת הביטחון הנמוכה הן ברמה הלאומית והן ברמה האישית. בתשובה לשאלה האם מצבה הביטחוני של מדינת ישראל הוא היום טוב או רע יותר מאשר לפני שהתחיל תהליך השלום, 25.1% הצביעו על מגמה של שיפור, 24.9% סברו כי הוא נותר ללא שינוי ואילו 47% חשו שהייתה הידרדרות בתחום זה. תחושת הפגיעה בביטחון ניכרת עוד יותר כאשר מדובר בביטחון אישי - רק 16.4% סבורים כי התהליך הוליד שיפור, 27.7% מעריכים כי לא השתנה דבר בתחום זה ואילו 54.7% מרגישים כי האיום רק החמיר. לשאלה האם הסכם אוסלו טומן בחובו עבור ישראל יותר סיכויים או יותר סיכונים, ענו 37.5% כי הסיכונים גדולים מהסיכויים, 19.8% העריכו כי יש בו אותה מידה של סיכויים וסיכונים ואילו 33.8% ראו יותר סיכויים מסיכונים. לעומת זאת, רק 15.6% מעריכים כי ההסכם כרוך ביותר סיכונים מסיכויים לפלסטינים, 10.9% מאמינים כי מדובר במשוואה מאוזנת של סיכויים וסיכונים עבורם ואילו בעיני 62.3% ההסכם טומן בחובו יותר סיכויים מסיכונים עבור הפלסטינים.

ההבדלים הגדולים בהערכת הסיכויים והסיכונים היחסיים באים לידי ביטוי באופן ישיר יותר בתשובה לשאלה הבאה: מי לדעתך ירוויח יותר מההסכם. 47% מהציבור סבורים שהפלסטינים ירוויחו יותר, לעומת 10.5% המאמינים שהישראלים יוצאים נשכרים ממנו יותר. רק כשליש (33.9%) מאמינים ששני הצדדים ירוויחו מההסכם באותה מידה בעוד ש6% חושבים שאף צד לא ירוויח מכך. לדעת רוב הישראלים אפוא, הפלסטינים "עשו עסקה טובה יותר" בחתימת הסכם אוסלו. ראיה נוספת לעניין זה מצויה בהערכת הישראלים את ההיבטים השונים של תפקודו של ערפאת. בעוד ש87.1%- מעריכים כי הוא נכשל בבלימת הטרור, 62.4% חושבים כי נכשל בבניית ממשל פלסטיני תקין, ו- 47.6% חושבים כך בנוגע לביסוס מנהיגותו האישית, 24.1% בלבד סבורים כי הוא נכשל בניהול המשא ומתן עם מנהיגי ישראל (בהשוואה ל- 48.8% הסבורים כי הוא הצליח בנושא זה).

הערכה זו מתקשרת יפה לתפיסה הרווחת כי תהליך השלום הנוכחי יוביל למדינה פלסטינית (30.5% בטוחים שיוביל, 38.5% חושבים שיוביל, 14.1% חושבים שלא יוביל, 8.2% בטוחים שלא יוביל). ממצא מעניין לא פחות הוא כי כמחצית מהמשיבים סבורים שמדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה מבחינת האינטרס הביטחוני שלה כינון מדינה פלסטינית עצמאית ז12.7% בטוחים שיכולה, 34.2 חושבים שיכולה לעומת 20.1 החושבים שאינה יכולה ו25.9% הבטוחים שאינה יכולה.

כל האמור לעיל שינה רק במעט את התמיכה בהסכם אוסלו שהיתה בדצמבר 47.4 לעומת 48.3 בחודש הקודם. מדד השלום הכללי לחודש דצמבר היה 59.7 לעומת 60.2 בחודש שעבר. ירידה משמעותית נמצאה רק במדד התמיכה בהסכם עם ירדן מ91.75 ל87.5. כדי להבין ירידה זו יש לזכור כי מדד נובמבר שיקף את האופטימיות של הציבור בארץ עם חתימת ההסכם, לפיכך היה המדד גבוה במיוחד.

לדיווח הנוכחי הוספנו את מדד התמיכה בנסיגה בגולן תמורת הסכם שלום עם סוריה. מדד זה מתבסס על התפלגות התשובות לשאלה האם הציבור תומך או מתנגד לנסיגה בגולן תמורת הסכם שלום מלא עם סוריה, כולל יחסים דיפלומטיים מלאים, פירוז, מעבר חופשי של בני אדם וסחורות וערבויות בין-לאומיות לבטחון ישראל. אפשרויות התשובה היו: תומך בנסיגה מלאה, בנסיגה חלקית ומתנגד לנסיגה כלשהי. יש לשים לב כי שלא כמו הממדים האחרים מדד זה אינו בודק ישירות תמיכה בשלום, ואולם מבחינה טכנית הוא בנוי בצורה דומה - אם כל הציבור היה תומך בנסיגה מלאה, הציון המתקבל היה 100, ואם כל הציבור היה מתנגד לנסיגה כלשהי, הציון המתקבל היה 0. בשני מקרים: אם כל הציבור היה תומך בנסיגה חלקית או אם חצי הציבור היה תומך בנסיגה מלאה והחצי השני מתנגד לכל נסיגה, היה הציון מתקבל 50.

כפי שאפשר לראות מן הסרטוט להלן, ניכרת בעמדות הציבור בארץ נושא זה יציבות רבה וגובה התמיכה בכך הוא כ37.5% (להוציא חריגה קטנה אך מובהקת כלפי מעלה בחודש ספטמבר). אפשר ליחס יציבות זו לעובדה שלא אירעו בתחום זה מאז אוגוסט (אז נשאלו לראשונה שאלות בנושא זה) פריצות דרך אדירות או נסיגות משמעותיות לאחור. העובדה כי רמת התמיכה כאן היא הנמוכה מאשר בכל נושא אחר הקשור בתהליך השלום, יכולה להיות מוסברת בכך שלאור ניסיון העבר, בנוגע להסכמים עם מצרים, ירדן והפלסטינים, כאשר הציבור נשאל על תמיכתו בהסכם לפני שנחתם, התמיכה בו היא נמוכה מאשר לאחר שההחלטה כבר התקבלה בדרגים המכריעים וההסכם כבר נחתם.

נוכח האירועים בדרום לבנון בסמוך לביצוע הסקר נשאלו המרואינים על עמדתם בנושא התגובה ההולמת של צה"ל להתקפות החיזבאללה. 23.2% סברו כי על ישראל להמשיך במדיניות התגובה המוגבלת, 48.2% מצדיקים יציאה למבצע צבאי מקיף כדי לסלק את החיזבאללה. 11.6% חושבים כי יש להוציא את צה"ל מלבנון. מעניין לציין כי מספר אלה שאמרו כי אינם יודעים מהי הדרך הנכונה העפיל במקרה ל17%-, השיעור הגבוה ביותר של "לא יודעים" לשאלה כלשהי מאז התחלנו בסקרים. לשאלה האם סוריה יכולה להשפיע על פעולות החיזבאללה ענו בחיוב מהמרואיינים 86.%. אולי מתוך תקווה כי אפשר להשתמש באפיק השפעה זה כדי להפסיק את האש, רק 26.8% סבורים כי יש להפסיק כל משא ומתן עם סוריה, לעומת 28.4% החושבים כי הארועים בדרום לבנון אינם צריכים כלל להשפיע על המגעים עמה. 34% אפילו סבורים כי יש לזרז את המשא ומתן לאור המתיחות בדרום לבנון.

התמונה הכללית המתקבלת עד כה, היא אם כן של יציבות יחסית בשיעורי התמיכה וההתנגדות בציבור להיבטים השונים של תהליך השלום . בהבדלים בין שני המחנות נדון בדיווח הבא.


פרויקט מדד השלום מתנהל במרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום באוניברסיטת תל אביב, בראשות ד"ר תמר הרמן, פרופ' אפרים יוכטמן-יער ופרופ' אריה נדלר.

קבצים להורדה

  click click קובץ הנתונים
  click click טור המדד
 

חיפוש ממוקד
קבצים להורדה

  click click קובץ הנתונים
  click click טור המדד
 


הצטרפות לניוזלטר
רוצים להשאר מעודכנים?
אנא מלאו את הפרטים הבאים
תרשימים | ניוזלטר- ארכיון | צרו קשר | תנאי שימוש
קישורים |
  © 2010 כל הזכויות שמורות