ראשי מדד השלום - ארכיון תרשימים קישורים ניוזלטר- ארכיון צרו קשר ENGLISH
ראשי --> -->
נובמבר
מדד השלום לחודש
נובמבר
 שנת 
1994

ניווט מהיר בדף

טור חודש נובמבר 1994

בדומה לסקרים הקודמים, גם הסקר שעליו מבוסס מדד השלום של חודש נובמבר נערך בתקופה שאירעו בה כמה פיגועי טרור, בעיקר סביב צומת נצרים. תקופה זו מאופיינת במאבקים פנימיים באוכלוסיה הפלשתינית, במיוחד ברצועת עזה, ששיאם התבטא במאבקים עקובים מדם בין תומכי החמאס לבין המשטרה הפלשתינית. בד בבד נמשכו המאמצים לקידום יישומו של הסכם אוסלו, ואילו עם ירדן נחתם הסכם שלום פורמלי. האם וכיצד השפיעו אירועים אלה על עמדותיו של הציבור היהודי בישראל ביחס לתהילך השלום?

הממצאים האמורים לענות על שאלה זו מבוססים על סקר טלפוני, שבוצע ב- 23 בנובמבר באמצעות מכון המחקר של מודיעין אזרחי וכלל 501 מרואיינים, שהם מדגם מייצג של האוכלוסיה היהודית בישראל. טעות הדגימה היא 4%. ממצאי הסקר מצביעים על כך שרוב הציבור ממשיך לתמוך בתהליך השלום באופן כללי, אם כי מסתמנת במדד מגמה של ירידה קלה, אך עקבית, בארבעת החודשים האחרונים (מ- 65.6 נקודות באוגוסט ל- 60.2 בנובמבר). בנוגע להסכם אוסלו, נראה שמגמת השחיקה מן החודש שעבר נבלמה: הציון שהתקבל - 48.3 - אינו שונה משמעותית ממדד אוקטובר, שהיה 48.0. אולם חשוב לזכור שציון זה, ששיקף את הלכי הרוח בציבור בעקבות הטבח ברחוב דיזנגוף, היה הנמוך ביותר מאז פרסום המדד הראשון ביוני. כצפוי, חתימת הסכם השלום עם ירדן השפיעה על עמדות הציבור. אמנם כבר בחדשי המו"מ על ההסכם הוא זכה בתמיכה ציבורית רחבה של כ- 85% בממוצע. אולם בעקבות החתימה עלה שיעור התמיכה לרמה של 91.75 נקודות.

לנוכח המשך פיגועי הטרור, והאירועים בקרב האוכלוסיה הפלסטינית, יעדי הסקר הפעם היו לבחון ביתר הרחבה מה חושב הציבור הישראלי על הפלשתינים בהיבטים שונים הנוגעים לתהליך השלום וסיכוייו. נבחנו התפיסות הרווחות בציבור ביחס לכוונות השלום של הפלשתינים והקשר בין תפיסות אלה למידת התמיכה בתהליך השלום.

בשאלה הראשונה בניין זה התבקשו המרואיינים לחוות את דעתם על הטענה הבאה: "רוב הפלשתינאים מתנגדים לתהליך השלום ואין שום הבדל בהתנגדות בין אוהדי אש"ף לאוהדי החמאס והג'האד האיסלמי". התפלגות התשובות מראה כי 37.4% מסכימים לטענה, ו- 41.3% מתנגדים לה. לנותרים, 25.6%, אין דעה לכאן או לכאן.

כאשר בחנו את הקשר בין שאלה זו לבין עמדות הציבור ביחס להסכם אוסלו, התקבלו התוצאות הבאות: מבין התומכים בהסכם, 52.9% מתנגדים לטענה שאין הבדל בין אוהדי אש"ף לאוהדי החמאס והג'יהאד האיסלאמי, לעומת 26.6% מתנגדים לה. ואילו מבין המתנגדים להסכם אוסלו, 25.7% מתנגדים לטענה, בעוד ש- 56.9% מסכימים לה.

נראה איפוא שמידת התמיכה בהסכם אוסלו קשורה בבירור באמונה בדבר קיומם או העדרם של הבדלים בקרב הפלסטינים ביחס להסכם. עם זאת, אין להתעלם מכך שגם כרבע מאלה התומכים בהסכם אוסלו אינם מאמינים שקיים הבדל בין המחנות השונים באוכלוסיה הפלסטינית. במקביל לכך, כרבע מהמתנגדים להסכם אוסלו מחזיקים בעמדתם, אף שהם מאמינים כי קיים הבדל כזה.

השאלה הבאה שנבחנה בהקשר זה נוגעת לכוונות שמייחס הציבור הישראלי לפלסטינאים ברובד עמוק יותר: קיומה של מדינת ישראל. לשם כך התבקשו המרואיינים להביע את דעתם על הטענה הבאה: "לאמיתו של דבר, רוב הפלשתינאים לא השלימו עם קיומה של מדינת ישראל והיו מחסלים אותה אילו יכלו, אף שהנהגת אש"ף מנהלת מו"מ לשלום עם ישראל". הממצאים מראים שרוב ניכר (64.9%) מסכימים עם קביעה זו, לעומת מיעוט קטן (21%) שמתנגדים לה. לנותרים (14.1%) אין דעה ברורה.

מנתונים אלה ניתן ללמוד שהתמיכה בהסכם אוסלו באה במידה רבה גם מקרב ישראלים המייחסים לפלסטינים שאיפות לחיסול המדינה. ואכן, בדיקת הקשר בין התשובות לשאלה זו ובין העמדות כלפי הסכם אוסלו מציגה נתונים מאלפים: 86.3% מבין המתנגדים להסכם מאמינים כי הפלשתינאים שואפים ברובם לחסל את מדינת ישראל, לעומת 11.2% שאינם סבורים כך. אולם חשובה יותר התמונה המתקבלת אצל התומכים בהסכם אוסלו: 49.8% מהם מסכימים עם הטענה שרוב הפלשתינאים רוצים בחיסול המדינה, לעומת 28.1% שאינם מסכימים לה.

מה ניתן ללמוד מנתונים אלה? מסקנה אחת, שאינה מפתיעה במיוחד, היא שהציבור הישראלי ברובו מתייחס לפלשתינאים בחשדנות ובחוסר אמון בסיסי. מסיבה זו הוא אמנם נוטה לתמוך בתהליך השלום עם הערבים כיעד אסטרטגי, אך מסתייג במידה רבה מהפן הפלשתיני של התהליך. מסקנה נוספת, ומעניינת יותר, היא שהתפיסה השלילית של כוונות הפלשתינאים ביחס לקיומה של מדינת ישראל רווחת גם בקרב המחנה של תומכי השלום. מסקנה זאת עומדת בניגוד לדעה המקובלת, כי מרבית התומכים בתהליך השלום הם "יפי נפש" נאיוויים. כמו שאר חלקי הציבור, גם להם אין אשליות, אך בניגוד למתגדים יש להם כנראה יותר תקוות.


פרויקט מדד השלום מתנהל מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב, בראשות פרופ' אפרים יער, ד"ר תמר הרמן ופרופ' אריה נדלר.

קבצים להורדה

  click click קובץ הנתונים
  click click טור המדד
 

חיפוש ממוקד
קבצים להורדה

  click click קובץ הנתונים
  click click טור המדד
 


הצטרפות לניוזלטר
רוצים להשאר מעודכנים?
אנא מלאו את הפרטים הבאים
תרשימים | ניוזלטר- ארכיון | צרו קשר | תנאי שימוש
קישורים |
  © 2010 כל הזכויות שמורות