ראשי מדד השלום - ארכיון תרשימים קישורים ניוזלטר- ארכיון צרו קשר ENGLISH
ראשי --> -->
ספטמבר
מדד השלום לחודש
ספטמבר
 שנת 
1996

ניווט מהיר בדף

טור חודש ספטמבר 1996

האירועים הקשים של השבוע החולף עירערו מאוד את אמונת הציבור בישראל בסיכויים להשיג שלום בין ישראל לערבים בעתיד הנראה לעין. רוב ברור גם אינו מרוצה מתפקודה של ממשלת נתניהו בכל הקשור לתהליך השלום. כמו כן חלה ירידה דרמטית בתחושת הבטחון הלאומי. למרות כל זאת, רוב מכריע ממשיך לתמוך בתהליך השלום. כך עולה מסקר מדד השלום שנערך ביום חמישי, ה26- בספטמבר, בעיצומן של ההתנגשויות האלימות בין ישראל לפלסטינים, על רקע פתיחת מנהרת החשמונאים בירושלים.

בעוד שבחודש הקודם 45% מהנשאלים האמינו בסיכויים לשלום, כיום שיעור המאמינים בכך ירד ל31% בלבד. במקביל עלה מספר מי שאינם מאמינים שיש סיכוי כזה מ34% ל47%. שיעור המרוצים מתפקוד הממשלה בנושא השלום עומד על 27% בלבד, לעומת 63% שאינם מרוצים. אי שביעות הרצון הזו ניכרת לא רק בקרב מצביעי פרס, אלא גם בקרב מי שהצביעו עבור נתניהו בבחירות האחרונות יש מספר ניכר של לא מרוצים, אם כי כצפוי, הפער בין שתי קבוצות המצביעים בעניין זה הוא בולט: בין מצביעי נתניהו שיעור מי שאינם שבעי רצון הוא 38% כאשר מבין מי שהצביעו עבור פרס 91% אינם שבעי רצון מתפקוד הממשלה בנושא השלום. מעניין לגלות כי קיים קשר הדוק בין מידת הדתיות של המרואיינים לבין מידת שביעות הרצון שלהם מן הממשלה? מחצית ממי שהגדירו עצמם דתיים מרוצים מן המדיניות לעומת 31% מהמסורתיים ו18% בלבד מן החילוניים.

כיצד מעריך הציבור את אופי מדיניות הממשלה - האם המדיניות היא קשוחה מדי, מאוזנת או ותרנית מדי? 45% ענו כי לדעתם המדיניות היא קשוחה מדי, 35% כי היא מאוזנת ו6% בלבד שהיא ותרנית מדי. גם כאן יש הבדל גדול בעמדות המשיבים על פי מידת הדתיות שלהם: בעוד ש53% מהחילונים מעריכים אותה קשוחה מדי, חושבים כך 37% מהמסורתיים ורק 26% מהדתיים (בקרב החרדים רק 10% סבורים כי המדיניות קשוחה מדי).

נשאלת עדיין השאלה האם אי שביעות הרצון מהמדיניות קשורה בהערכת אופי המדיניות כקשוחה או כוותרנית? התשובה היא חד משמעית - מתברר כי מבין מי שלא מרוצים מהמדיניות 60% מעריכים את המדיניות כקשוחה מדי לעומת 8% בלבד החושבים כי היא ותרנית מדי.

כאמור חלה ירידה חדה בשיעור מי שחושבים כי הבטחון הלאומי כיום הוא טוב יותר מאשר בימי הממשלה הקודמת. אם בסוף אוגוסט העריכו 46% כי המצב כיום טוב יותר, הרי שעל פי הסקר הנוכחי ירד מספר מי שחשים כך ל21% בלבד. במקביל עלה חלקם של מי שמרגישים כי המצב כיום גרוע מבעבר מ19% בחודש הקודם ל 39% כיום.

האוירה הפסימית מתבטאת גם בהערכת הציבור את עתיד היחסים עם גורמים ערביים לא פלסטינים: אם בעבר חשבו רוב המשיבים כי אם לא יחתם בעתיד הנראה לעין הסכם שלום עם סוריה המצב למעשה ישאר כשהיה, הרי לראשונה החודש התהפכו היוצרות: רק 36% חושבים כך, שעה ש 52% מאמינים כי אם לא יחתם הסכם כזה, תפרוץ מלחמה עם סוריה במוקדם או במאוחר. התמונה בנושא מצרים היא מעט טובה יותר, ובכל זאת, 59% הגדירו את היחסים עמה כיום כגרועים, ו- 28% חוששים כי בעתיד הנראה לעין יחסי השלום עם מצרים יחלשו או ימוטטו ורק 15% מאמינים כי יחסים אלה צפויים להתחזק.

למרות אווירת הנכאים העולה מן הנתנוים שהבאנו עד כה, מתברר כי רובו של הציבור ממשיך לתמוך בתהליך השלום, כמעט ללא שינוי בהשוואה לחודשים הקודמים. כך קרוב ל80% תומכים או די תומכים בהמשך תהליך השלום בין ישראל לערבים לעומת 6% בלבד המתנגדים לכך. גם בתמיכה בהסכמי אוסלו שהיתה מאז ומתמיד נמוכה יותר מהתמיכה בתהליך השלום באופן כללי לא חל כל שינוי בהשוואה לעבר. התמיכה בהסכמים אלה עומדת כיום, כבחודשים הקודמים, על 42%, ושיעור המתנגדים הוא 23%. יציבות זו בתמיכה היא המסבירה את העובדה כי מדד השלום הכללי ומדד אוסלו נותרו יציבים (60.5 ו50.0 נקודות החודש לעומת 63.8 ו52.6 בהתאמה בחודש שעבר) למרות הירידה שעליה הצבענו באמונה כי יש סיכוי לשלום.

הפער המתגלה מן הנתונים שהבאנו בין התמיכה הניכרת בשלום מצד אחד לבין חוסר האמונה בסיכויים שהשלום יושג בעתיד הנראה לעין וכי הממשלה נוקטת מדיניות נכונה, היא מקור להתפתחות תיסכול עמוק בלב הציבור בארץ, תסכול המזין את הפסימיות הרווחת שעליה עמדנו.


פרויקט מדד השלום נערך במרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום באוניברסיטת תל אביב, בראשות פרופ' אפרים יער, ד"ר תמר הרמן ופרופ' אריה נדלר ומבוצע על ידי "מודיעין אזרחי". בסקר אוגוסט נכללו 507 מרואיינים בטלפון, שהם מדגם הסתברותי מייצג של האוכלוסיה היהודית הבוגרת בארץ (לרבות יש"ע והקיבוצים). טעות המדידה לגודל מדגם זה היא כ - 4%.

קבצים להורדה

  click click קובץ הנתונים
  click click טור המדד
 

חיפוש ממוקד
קבצים להורדה

  click click קובץ הנתונים
  click click טור המדד
 


הצטרפות לניוזלטר
רוצים להשאר מעודכנים?
אנא מלאו את הפרטים הבאים
תרשימים | ניוזלטר- ארכיון | צרו קשר | תנאי שימוש
קישורים |
  © 2010 כל הזכויות שמורות